Zpět

Jsou mražené výrobky stejně kvalitní jako ty chlazené?

Mražené potraviny jsou z hlediska kvalitativního a nutričního většinou hodnotnější než potraviny chlazené (nedochází ke ztrátám vitamínů a dalších důležitých živin). Jednou z výhod mražených potravin je zachování velmi vysoké kvality po dobu často delší než 12 měsíců. Spotřebitelé často trpí předsudky, že dlouhá doba trvanlivosti musí být dána nějakými konzervanty/éčky. My však používáme technologii šokového mražení. Výrobek je během velmi krátké doby hluboce zmražen na teploty pod -25°C. Takto rychlé zmražení, na rozdíl od běžného mražení v domácích podmínkách, nemění strukturu a kvalitu výrobků.

Nahoru